>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
401. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
402. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
403. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
404. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
405. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
406. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
407. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
408. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
409. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
410. ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร พร้อมติดตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2562