>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
431. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
432. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
433. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
434. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
435. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
436. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
437. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
438. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
439. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
440. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562