>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
441. จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย และประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2562
442. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน ๗ กษ ๙๑๙๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2562
443. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2562
444. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
445. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
446. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
447. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
448. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
449. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
450. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562