>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
451. จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่ง (พร้อมคนขับ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2562
452. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
453. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
454. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
455. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
456. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
457. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
458. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
459. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
460. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562