วัน หัวข้อกิจกรรม เพิ่มเติม
18/09/2562

08:30-16:00

ผู้ศึกษาอบรม (อภิปราย)
11/09/2562

08:30-16:00

ผู้ศึกษาอบรม (อภิปราย)
04/09/2562

08:30-16:00

ผู้ศึกษาอบรม (อภิปราย)
28/08/2562

08:30-16:00

ผู้ศึกษาอบรม (อภิปราย)
21/08/2562

08:30-16:00

ผู้ศึกษาอบรม (อภิปราย)
14/08/2562

09:00-16:00

บรรยาย
07/08/2562

09:00-16:00

บรรยาย
31/07/2562

09:00-16:00

บรรยาย
24/07/2562

09:00-16:00

บรรยาย