ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒ (10/06/2562)


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร