เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นายจอร์จ แก็ฟโรน (Mr. Georg Gafron) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย (26/08/2562)


เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นายจอร์จ แก็ฟโรน (Mr. Georg Gafron) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการจัดสรรเงินทุนการดำเนินงานทางวิชาการให้แก่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร