ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๗ (18/09/2562)


   เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๗ ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวปัจฉิมนิเทศ และนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงานการดำเนินงานการอบรมหลักสูตรดังกล่าว