มัลติมีเดีย / ความสำคัญ หน้าที่ และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ