วัน หัวข้อกิจกรรม เพิ่มเติม
28/04/2564

09:00-16:00

การบรรยาย นธป. ๙
07/04/2564

09:00-16:00

การบรรยาย นธป. ๙
29/03/2564 - 31/03/2564

ไม่ระบุเวลา

การศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 1
25/03/2564

ไม่ระบุเวลา

การบรรยาย นธป. ๙
24/03/2564

09:00-16:00

การบรรยาย นธป.9
17/03/2564

09:00-16:00

การบรรยาย นธป.9
10/03/2564

09:00-16:00

การบรรยาย นธป.9
03/03/2564

09:00-16:00

การศึกษาดูงานส่วนกลาง นธป.9
24/02/2564

09:00-16:00

การบรรยาย นธป.9