ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (11/05/2562)


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ ดังนี้

                       ๑. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

                       ๒. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

                       ๓. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามพระบรมวงศ์