ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (03/06/2562)


           เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร