ศาลรัฐธรรมนูญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/07/2562)


เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญนำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร