ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ ๑๒๘ ปี (01/04/2564)


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ ๑๒๘ ปี ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร