ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เนื่องในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๔ (05/04/2564)


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เนื่องในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี