พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๓ ปี (08/04/2564)


เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๓ ปี โดยได้นิมนต์พระครูวิสุทธิธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และคณะสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพล ณ ห้องพระ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร