ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับประธานศาลปกครองสูงสุด และเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ ๒๓ ปี (08/04/2564)


เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ ๒๓ ปี ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร