ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับผู้แทนประธานกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ ๒๓ ปี (11/06/2564)


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนประธานกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ ๒๓ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร