ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณโรงพยาบาลวิมุต (2564-06-15)เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด เนื่องในโอกาสให้ความอนุเคราะห์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลวิมุต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร