พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2560)


           เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายคันธนิตย์ กาญจนารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดารา กรุงเทพมหานคร