เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการตามโครงการพัฒนามาตรฐานงานคดีฯ (15/03/2560)