ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ


...

ศาสตราจารย์ดร. อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๔ ตุลาคม ๒๔๗๕
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ