นายนุรักษ์ มาประณีต


...

นายนุรักษ์ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เกิดวันที่   ๒๔ เมษายน ๒๔๙๒
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ