การประชุมระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี ของการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี (15/05/2560)