นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง “ความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ: เชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย (05/06/2560)